Облік і оподаткування

Ласкаво просимо на спеціальність “Облік і
оподаткування” в Хмельницькому національному
університеті


Тільки досвідчені викладачі

Усі викладачі кафедри обліку, аудиту та оподаткування мають науковий ступінь докторів та кандидатів економічних наук

Тільки актуальні знання

Усі викладачі мають практичний досвід роботи бухгалтерами, аудиторами, бізнес-аналітиками, яким діляться зі студентами

Затребувана професія

Більшість студентів уже під час навчання на випускних курсах починають працювати за спеціальністю


Пропонуємо навчатись на спеціальності “Облік і оподаткування”

Підготовка з даної спеціальності здійснюється кафедрою обліку, аудиту та оподаткування. Спеціальність має IV рівень акредитації, що дає змогу здійснювати підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр” і “Магістр”. В нинішніх економічних реаліях неможливо уявити підприємство, установу або організацію виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається, отримує прибутки від своєї діяльності, без належної організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, внутрішнього аудиту, формування облікової інформації, контролю та аналізу виробничо-господарської діяльності. Адже саме завдяки цим процесам керівництвом приймаються економічно обґрунтовані управлінські рішення стосовно подальшого існування та оптимального динамічного розвитку підприємства.

Ми впевнені, що закінчивши спеціальність

“ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”

ти отримаєш ґрунтовні знання з обліку, аудиту, оподаткування,
фінансів, аналітичної та контрольно-ревізійної діяльності, з
правового забезпечення та ринкового регулювання  соціально-
економічних трудових відносин, з формування та аналізу
фінансової, управлінської, податкової і статистичної звітності
підприємств, із застосування спеціалізованих інформаційних
систем комп’ютерних технології для обліку, аналізу, контролю,
аудиту та оподаткування.

Зростай та розвивайся разом з нами!!!

Хмельницький національний університет проводить набір за освітнім рівнем 
бакалавр та магістр за спеціальністю “Облік і оподаткування” на місця, що
фінансуються за рахунок Державного бюджету, а також за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб,  відповідно до вимог МОН України


На базі повної загальної середньої освіти

вступ на основі
• національного мультипредметного тесту (НМТ) (2022 або 2023 років) або результатів ЗНО (2020 або 2021 років);
• мотиваційного листа.

На базі освітнього рівня молодший спеціаліст

вступ на основі
• національного мультипредметного тесту (НМТ) (2022 або 2023 років) або результатів ЗНО (2020 або 2021 років – можуть бути лише два конкурсні предмети);
• мотиваційного листа.

На базі освітнього рівня бакалавр та спеціаліст

вступ на основі
• єдиного фахового вступного випробування;
• єдиного вступного іспиту (складається з двох частин: іноземна мова і тест загальних навчальних компетентностей);
• мотиваційного листа.


Гарне рішення ґрунтується
на знаннях, а не на цифрах.

Вас навчатимуть:

Лариса СКОРОБОГАТА

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування

Оксана ЗАМАЗІЙ

доктор економічних наук, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування

Наталія ПОНОМАРЬОВА

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування

Віктор ЛОПАТОВСЬКИЙ

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, проректор з науково-педагогічної роботи


МИ ВЖЕ ВИПУСТИЛИ ПОНАД 11 000+ СТУДЕНТІВ

Приєднуйтеся до нашої
спільноти студентів-обліковців,
щоб досягти успіху.